Výroba váh na mieru

Váhy pre big-bag plniace váhy

Dávkovacie váhy pre BIG BAG-y uľahčujú a automatizujú proces plnenia BIG BAG-ov. Big Bag je uchytený na hrdlo plniacej linky a uložený na palete, ktorá je umiestnená na váhe. Ďalej je proces váženia BIG BAG-ov zautomatizovaný podľa nastavenia obsluhy. Vážiaca plošina dávkovacej váhy pre BIG BAG.

Váha sa po začatí procesu váženia sama vytaruje a začne dávkovať surovinu. Po nadávkovaní váha automaticky vytlačí vážny lístok daného BIG BAG-u a urobí sumarizáciu, prípadne iné kroky podľa požiadavky zákazníka.

Dávkovacia váha môže automaticky vytvárať sumarizáciu navážených hodnôt, môže byť vybavená svetelnou, alebo zvukovou signalizáciu znázorňujúcu aktuálny stav vážiaceho procesu. Aktuálny priebeh plnenia (navažovania) je zobrazovaný na displeji váhy. Podľa druhu a vlastnosti plniacich materiálov je dávkovanie zabezpečené cez závitkové dopravníky, vibračné podávače, dopravné pásy, elektroventily, atď…

Ďalšie funkcie dávkovacieho systému sa implementujú podľa požiadavky zákazníka – na mieru.

Pre zabezpečenie dávkovanie a ovládanie ventilov používame riadiace elektroniky DAT 500, DAT 400, alebo MC 302.

Medzi ich základné funkcie patrí :

  • váženie, dávkovanie a riadenie celého procesu navažovania komponentov
  • automatický, alebo manuálny režim váženia
  • výstup na nadradené systémy

Naša firma ponúka :

  • kompletnú dodávku vážiaceho systému na kľúč
  • dovybavenie existujúcich plniarní BIG BAG-ov automatickým vážiacim systémom
  • implementáciu a vybavenie funkciami podľa požiadavky zákazníka

Pre získanie ďalších informácií o možnostiach vybavenia vašej prevádzky dávkovacou váhou nás prosím kontaktujte. Radi vám poradíme a navrhneme profesionálne riešenie práve pre vaše potreby.

Brutto s.r.o.
Výrobca váh a vážiacich systémov

Adresa:
Trnavská cesta 913
926 01 Sereď
  • Tel.: 031 789 28 30, +421 31 789 28 30
  • Fax: 031 789 13 71, +421 31 789 13 71
  • Email: brutto@brutto.sk
Made by graficke studio