Výroba váh na mieru

Automatické váženie

Firma Brutto s.r.o. Vám prináša kompletné sw a hw riešenie problematiky automatického váženia vozidiel. Náš systém automatického váženia nájde svoje uplatnenie na prevádzkach, kde nie je možné zabezpečiť obsluhu vážiaceho pracoviska povereným pracovníkom. Pri tomto type váženia dôjde k úspore ľudkských zdrojov a plnej automatizácii procesu váženia.

Medzi hlavné výhody automatického váženia patrí :

  • zrýchlenie vážneho procesu – odpadá potreba zadávať značku auta, partnera, materiál, atď…
  • šetrenie ľudských zdrojov – ekonomickejšia prevádzka
  • úplná kontrola nad vozidlami, ktoré vstupujú/opúšťajú objekt
  • automatizácia váženia aj tam, kde to predtým nebolo možné

Možnosti systému

Systém pre identifikáciu váženého vozidla a príslušných informácií o vozidle využíva niektorý z množstva dostupných identifikátorov. Tým môže byť napr. čítačka čiarových kódov, RFID čipová karta, kľúčenka, atď. Na základe tejto informácie riadiaci program rozhodne, či je daný subjekt oprávnený prejsť procesom váženia a ak áno, automaticky ho zaeviduje do systému. Zadávanie údajov môže byť realizované aj pomocou vonkajšej jednotky (jednotiek) s LCD displejom a klávesnicou, kde vodič vozidla dokáže samoobslužne vytvoriť nové váženie zadaním ŠPZ, materiálu, názvu firmy, atď.

V druhom kroku sa spúšťa samotný proces váženia, kedy sa do vážiacej databázy zapíšu informácie o celom vážení. Podľa zložitosti systému je možné identifikovať buď len samotné auto (podľa ŠPZ), jeho majiteľa (firmu) a priradiť mu predvolený materiál. Systém je možné rozšíriť tak, že identifikačný prvok bude obsahovať aj ďalšie dodatočné informácie o váženom materiály, sklade atď.

Činnosť systému

Samotný proces váženia a vyhodnocovanie informácií uskutočňuje počítač s príslušným softvérovým a hardvérovým vybavením. To jeprispôsobené na mieru podľa požiadavky zákazníka.

Automatické váženie je veľmi jednoduché na obsluhu ! Po príchode na váhu sa vodič autentifikuje svojou RFID kartou, naskenuje príslušný čiarový kód, alebo zadá údaje pomocou klávesnice do vonkajšej jednotky. Následne príde k odváženiu vozidla, zaznamenanie tohto váženia do databázy a riadiaci program vydá pokyn pre ďalšie zariadenia. Tým môže byť semafor, elektronická závora, brána, alebo iný systém ktorý vpustí vozidlo do objektu.. Ďalšou možnosťou je len uskutočnenie váženia s možnosťou tlače vážneho lístku, alebo len informovanie obsluhy o uskutočnení váženia.

Pri odchode vozidla z objektu sa uskutoční analogický proces. Vozidlo pritom môže, ale nemusí byť vážené druhýkrát. Prázdna hmotnosť vozidla môže byť zadefinovaná v programe a ten váženie môže ukončiť sám. V tomto móde činnosti môže prísť aj k automatickej tlači vážneho lístka, ktorý bude slúžiť pre vodiča ako doklad o vážení.

Automaticky vážiaci systém s RFID kartami a semaformi

Jedným z najpoužívanejších automatických vážiacich systémov je automatický systém využívajúci bezdotykové RFID karty a svetelnú signalizáciu – semafor.

Obsluha váhy nakonfiguruje RFID kartu pomocou obslužného softvéru. Na túto kartu je možné naprogramovať informáciu o EČV vozidla, partnera (dodávateľa / odberateľa) a druh váženého materiálu. Táto karta je ďalej odovzdaná šoférovi, ktorý sa ňou identifikuje pri vstupe na váhu. Váha môže byť vybavená svetelnou signalizáciou – semaforom so zeleným a červeným svetlom. Po vjazde vozidla na váhu sa  semafory automaticky prepnú zo zelenej na červenú a vodič tak dostáva pokyn k zastaveniu vozidla. Následne sa identifikuje naprogramovanou RFID kartou, na ktorej má naprogramované údaje o svojom EČV, názve firmy a materiále, ktorý vezie. Po odvážení vozidla sa môže ozvať zvukový signál a následne dôjde k automatickému prepnutiu svetelného signálu na zelený. Vodič môže následne opustiť váhu a tým je váženie ukončené.

Systém umožňuje vážiť vozidlá na dvakrát – tj. prázdne a plné vozidlo (alebo opačne), alebo je možné navážiť vozidlo ako prázdne len raz (prípadne každý deň ráno) a následne sa bude vážiť počas dňa len ako plné – s materiálom.

Vzdialený prístup

Keďže prevádzka automatického váženia vozidiel môže byť vzdialená od administratívnej budovy, uskutočnené váženia je možné spracovávať nie len v samotnej prevádzke, ale je k nim možné pristupovať cez lokálnu počítačovú sieť, alebo internet. Týmto spôsobom zákazník získa kompletný prehľad o uskutočnených váženiach nezávisle od toho, kde sa jednotlivé pracoviská nachádzajú.

Samozrejmosťou je aj možnosť bezdrôtového prepojenia váhy a automatického vážiaceho systému s PC. Vďaka bezdrôtovému pripojeniu nie je potrebné inštalovať dodatočnú kabeláž, ktorá by inak prepájala váhu s riadiacim počítačom. Naša firma rovnako tak ponúka možnosť sledovania uskutočnených vážení na našom vážiacom portáli. Webová aplikácia váženie je dostupná na internete z akéhokoľvek PC, tabletu či smartfónu pripojeného k internetu. Užívateľ tak môže v reálnom čase sledovať uskutočnené váženia odkiaľkoľvek, pričom môže tlačiť vážne lístky, alebo robiť prehľady vážení. Pre viac informácií nás prosím kontaktujte. Radi vám náš systém predstavíme a zodpovieme vaše otázky.

Brutto s.r.o.
Výrobca váh a vážiacich systémov

Adresa:
Trnavská cesta 913
926 01 Sereď
  • Tel.: 031 789 28 30, +421 31 789 28 30
  • Fax: 031 789 13 71, +421 31 789 13 71
  • Email: brutto@brutto.sk
Made by graficke studio