Výroba váh na mieru

Vážiaci softvér

Firma Brutto s.r.o. Vám ponúka softvér vhodný na evidenciu vážení, skladových zásob, partnerov, materiálu. Program Váženie ponúkame v niekoľkých verziách:

 • lokálna, alebo sieťová verzia
 • manuálna, alebo automatická verzia
 • Novinka : prepojenie programu Váženie s webovou verziou programu, ktorá je neustále dostupná na internete

Lokálna alebo sieťová verzia

V lokálnej verzii programu Váženia je možné váženie uskutočňovať z jedného počítača, ktorý je priamo pripojený k elektronike váhy.
Sieťová verzia programu ponúka možnosť vážiť z viacerých váh do jednej databázy vážiaceho programu, alebo možnosť zdieľať celý program Váženie medzi viacero počítačov v sieti. V rozsiahlejších prevádzkach je tak možné sledovať váženia z administratívnej budovy, ktorá môže takto kontrolovať obsluhu váhy a priamo zasahovať (opravovať váženia, aťď.) v prípade potreby.

Webová aplikácia váženie

V súčasnosti poskytujeme zákazníkom novinku v podobe prepojenia aplikácie Váženie, ktorá je nainštalovaná na počítači klienta, na jej webové rozhranie. Systém automaticky odosiela navážené údaje do webovej aplikácie, kde môže klient v reálnom čase vidieť všetky uskutočnené váženia, môže z nich robiť prehľady, alebo tlačiť vážne lístky. Táto webová aplikácia je dostupná na internete a je teda možné sa k nej pripojiť z akéhokoľvek PC, ktorý je pripojený k internetu, z mobilného telefónu, alebo tabletu.

Táto webová aplikácia Váženie môže fungovať aj bez programu Váženie nainštalovanom v PC. Užívateľ môže celé váženie uskutočniť vyplnením formulára na internetovej stránke. V tomto prípade je samotná váha pomocou prídavného modulu pripojená k sieti Internet a odosiela údaj o aktuálnej hmotnosti do tejto webovej aplikácie. Užívateľ vyplní základné údaje pre uskutočnenie váženia a môže vytlačiť vážny lístok, vytvárať prehľady, atď. Celá evidencia vážení je uchovávaná na našom serveri a je možné sa k nej pripojiť z akéhokoľvek PC, smartfónu či tabletu, ktorý je pripojený k internetu.

Manuálna alebo automatická verzia

V manuálnej verzii je pri vážení potrebná obsluha, ktorá do programu zadáva údaje o váženom vozidle a materiále. Automatická verzia programu je schopná vážit samostatne a to vďaka čiarovému kódu, ktorý vodič zoskenuje pri vážení. Ten obsahuje údaje o aute, partnerovi a materiále, ktoré sa automaticky zapíšu do programu ako nové váženie. Pre prístup je možné použiť taktiež RFID čipovú kartu, ktorou sa šofér a vozidlo identifikujú pri vstupe na váhu. Viac o automatickom vážení sa dozviete na tejto stránke.

Program na evidenciu váženia dokáže :

 • viesť evidenciu áut, materiálov, partnerov, skladové hospodárstvo
 • vytvárať sumáre poďla áut,partnerov, mareiálu, príp. iných kritérií
 • môže byť doplnený o ďalšie funkcie

 Evidencia áut

Eviduje sa:

 • špz vozidla
 • kód vozidla
 • typ (názov) vozidla
 • majiteľ vozidla z tabuľky partnerov

Evidencia partnerov

Eviduje sa :

 • kód partnera
 • názov partnera s informáciami o ňom
 • adresa, IČO, IČ DPH
 • a bližší popis

Evidencia partnerov

Podobne ako u partnerov sa každému typu materiálu priradí jeho kód, užívateľ si zadáva:

 • názov
 • jednotkovú cenu
 • bližší popis

Vážiaci proces

Vážiaci proces sa skladá:

 • výberu vozidla
 • výberu partnera a materiálu
 • výberu pohybu (nesledovať, príjem, výdaj, reklamácia, depozit)
 • prípadne výber skladu

Vážny lístok

Po ukončení vážiaceho procesu program zobrazí záznam o vážení.
Tento obsahuje :

 • číslo váženia
 • záznamy o váženom vozidle
 • záznamy o váženom materiále
 • čistej hmotnosti, atď…

Bilancia vážení

Program podľa zadaných kritérií :

 • typ vozidla materiál, sklad, dátum)
 • partner
 • materiál, sklad
 • dátum

vyhotoví bilanciu vážení.

Program ponúka ďalšie funkcie, ktoré si rýchlo osvojíte, jeho ovládanie je jednoduché.

Program Váženie je taktiež možné prispôsobiť podľa požiadaviek zákazníka na mieru.

Brutto s.r.o.
Výrobca váh a vážiacich systémov

Adresa:
Trnavská cesta 913
926 01 Sereď
 • Tel.: 031 789 28 30, +421 31 789 28 30
 • Fax: 031 789 13 71, +421 31 789 13 71
 • Email: brutto@brutto.sk
Made by graficke studio