1 Výroba váh na mieru

Mostové váhy cestné

Mostové váhy, resp. cestné váhy sú určené pre váženie nákladných vozidiel, kamiónov, poľnohospodárskych strojov.

Mostovú váhu tvorí betónový, alebo oceľový most s voliteľnými rozmermi:

 • 6 x 3 m
 • 7 x 3 m
 • 8 x 3 m

Ukladaním jednotlivých mostov za sebou možno vytvoriť cestné betónové váhy s rozmermi napr.:

 • 12 x 3 m
 • 14 x 3 m
 • 16 x 3 m
 • 18 x 3 m
 • 21 x 3 m

Nadúrovňové mostové váhy

Nadúrovňové mostové váhy je možné nainštalovať na existujúcu pevnú komunikáciu. Vďaka flexibilnému modulovému prevedeniu je tento typ mostových váh v prípade potreby ľahko prenosný. Kvalitné betónové (prípadne oceľové) mosty, z ktorých je váha zložená, je možné neskôr ľahko premiestniť práve tam, kde je to aktuálne potrebné.

Nadúrovňové mostové váhy typu MOVA majú nasledovné výhody:

 • nízke stavebné náklady
 • možnosť neskoršieho premiestnenia váhy podľa aktuálnych potrieb
 • rýchla montáž a bezproblémová prevádzka
 • nízka nájazdová výška
 • variabilita modulového prevedenia – možnosť predĺžiť váhu v prípade potreby

Úrovňové mostové váhy

Úrovňové zapustené mostové váhy vyrábané firmou Brutto s.r.o. sú ideálnym riešením všade tam, kde nie je pre váhu dostatok miesta. Vďaka zabudovaniu váhy do existujúcej komunikácie sa váha stáva použiteľou v pozdĺžnom aj priečnom smere a nebráni prechodu osobných áut – nezaberá priestor.

Zapustené mostové váhy typu MOVA zabudované v úrovni terénu majú nasledovné výhody:

 • profesionálne riešenie šetriace miesto
 • nízka konštrukčná výška mostu – nízka výška potrebná pre zapustenie
 • možnosť stavby základov váhy podľa priloženej dokumentácie s odborným dohľadom
 • variabilita modulového prevedenia – možnosť predĺžiť váhu v prípade potreby

Mostové váhy

Mostová váha je elektronická – to znamená osadená na silových snímačov s polovodičovými tenzometrami. Snímače sú zaťažované priamo bez pákových prevodov. Používame kvalitné a spoľahlivé analógové, alebo digitálne snímače firmy Utilcell, ktorá je svetovým výrobcom snímačov od roku 1980.

 

Analógové snímače predstavujú cenovo dostupné riešenie pri zachovaní presnosti a vysokej spoľahlivosti. Digitálne snímače prinášajú zmenšenie prenosových strát a zvyšujú presnosť váženia. Nech sa už rozhodnete pre akýkoľvek typ, vďaka našim dlhodobým skúsenostiam vám vyrobíme spoľahlivú a presnú mostovú váhu podľa vašich predstáv.

Signál zo snímačov je vedený do meracej a vyhodnocovacej jednotky, ktorá je schopná samostatne uskutočňovať váženie platné pre obchodný styk s tlačou vážnych lístkov. Váženie môže byť vyhodnocované počítačom s vážiacim programom pre evidenciu vážených vozidiel a výstupom na tlačiareň. Počítač je pripojený na meraciu a vyhodnocovaciu jednotku a je súčasne použiteľný i pre spracovanie iných programov.

Naša firma ponúka aj inštaláciu váhy s automatickým vážnym systémom, ktorý nevyžaduje obsluhu pri vážení. Viac informácií sa dozviete v sekcii Vážiaci softvér a prospekty – Automatické váženie vozidiel.

K mostovým váham vyrábaným našou firmou ponúkame voliteľné príslušenstvo:

 • veľkoplošný vonkajší displej (aj v bezdrôtovom prevedení)
 • bezdrôtové prepojenie váhy s vážiacou jednotkou
 • vonkajšia tlačiareň vážnych lístkov
 • identifikačný systém automatického váženia vozidiel (bez obsluhy)
 • semafory, závory
 • kamerový systém pre monitorovanie nákladu a ŠPZ
 • ďalšie voliteľné doplnky na požiadanie vyrobíme na mieru

Technické parametre

Vyrábame najčastejšie tieto typy mostových váh v prevedení ako úrovňové (zabudované) váhy, alebo nadúrovňové váhy.

Typ váhy Dĺžka mosta Overovací dielik Nepresnosť váženia
MOVA – 30T 6,7,8 m e = d = 10 kg max +- 3 Kg
MOVA – 40T 10,12 m e = d = 20 kg max +- 4 Kg
MOVA – 60T 14,16,17,18 m e = d = 20 kg max +- 5 Kg
Typ váhy Horná medza váživosti Dolná medza váživosti
MOVA – 30T Max = 40.000 Kg Min = 200 Kg
MOVA – 40T Max = 50.000 Kg Min = 400 Kg
MOVA – 60T Max = 80.000 Kg Min = 400 Kg

 

Brutto s.r.o.
Výrobca váh a vážiacich systémov

Adresa:
Trnavská cesta 913
926 01 Sereď
 • Tel.: 031 789 28 30, +421 31 789 28 30
 • Fax: 031 789 13 71, +421 31 789 13 71
 • Email: brutto@brutto.sk
Made by graficke studio