Výroba váh na mieru

Jawon iOi – analyzátor tela

Profesionálny prístroj pre analýzu tela

jawon-ioi-1

Tento profesionálny analyzátor kompozície ľudského tela pracuje na princípe BIA. Prístroj je kompaktný, vhodný pre stále pracoviská, ale aj ako mobilné pracovisko, pretože je ľahko prenosný. Dá sa jednoducho a rýchlo premiestniť, vďaka svojej nízkej hmotnosti a možnosti zložiť do kompaktného celku. Súčasťou výbavy iOi je škrupinový kufor na kolieskach.

Vďaka zabudovanej pamäti je možné uskutočniť evidenciu meraných pacientov priamo v zariadení bez potreby pripojiť počítač. Zariadenie je veľmi presné, čo dokazuje aj test pomocou zrieďovacej analýzy, pomocou ktorej bolo určené celkové množstv vody v tele porovnané s údajmi nameranými týmto prístrojom. Výsledky ukázali, že zariadenie vykazuje vysoký korelačný koeficient – R=0,97 a pri opakovaných meraniach je korelačný koeficient až 0,99.

Analyzátor tela iOi je teda vhodný predovšetkým do fitness, welness centier, do ambulancií dietológov a obezitológov, športových lekárov.

Pristroj je možné pripojiť k tlakomeru FT/500 a získane údaje ukladať do PC v programe, ktorý je súčasťou dodávky. Novinky iOi poskytuje však aj možnosť pripojiť priamo k zariadeniu A4 tlačiareň a vytlačiť kompletný prehľad všetkých meraných parametrov na predpripravený formulár.

Merané parametre:

 • celková hmotnosť v kg
 • percento telesného tuku (P.B.F.) v %
 • Hmotnosť telesného tuku (M.B.F.) v kg
 • Hmotnosť mäkkého tkaniva bez tuku (S.L.M.) v kg
 • čistá hmotnosť bez tuku (L.B.M.) v kg
 • obsah vody v tele (T.B.W.) v kg
 • index telesnej hmotnosti (B.M.I.)
 • štandardná – doporučená hmotnosť (STW.WT.) v kg
 • pomer objemu bokov a pásu (W.H.R.)
 • bazálna energetická spotreba (B.M.R.) v kcal
 • celková energetická spotreba (B.M.R.) v kcal
 • segmentálna analýza – rozloženie svalov, vody a tuku v rukách , nohách a trupe
 • podiel minerálov v organizme
 • podiel nadmerného tuku v dutine brušnej
 • odhad biologického veku (A.B.M)
 • rozsah meranej hmotnosti 10-200 kg

Presný a prenosný analyzátor tela

Tento moderný analyzátor ľudského tela – iOi 353 váži iba 10kg a je naozaj ľahko prenosný a použiteľný aj na cestách za pacientmi.

Displej iOi zobrazujúci časť výsledkov

jawon-ioi-vysledky

Kompaktný, ľahko prenosný analyzátor tela iOi

analyzator-tela-ioi353

Technické údaje

Metóda merania bio-elektrická impedancia s využitím 8 dotykových elektród a tetrapolárnej metódy
Frekvencia 5, 50, 250kHz
Miesta merania meranie len celého tela – 4 elektródy pre ruky, 4 pre nohy. vyhodnotenie pre ruky, trup, nohy.
Príkon 60 VA
Napájacie napätie 230 VAC, 50 Hz
Režim zobrazenia farebný grafický dotykový displej LCD (7 palcový)
Rozhranie USB port, RS232 port, možnosť bezdrôtového pripojenia
Tlač tlačiareň na termocitlivý papier, voliteľne externá laserová tlačiareň
Impedančný rozsah 100 – 950 ohm
Výškový rozsah 100 – 200 cm
Rozsah hmotnosti 10 – 250 kg
Vekové rozmedzie 5 – 89 rokov
Čas merania cca 60 sekúnd
Rozmery zariadenia 400 x 735 x 890mm (+/- 20mm,W×D×H)
Hmotnosť zariadenia cca 10 kg

 

 

Brutto s.r.o.
Výrobca váh a vážiacich systémov

Adresa:
Trnavská cesta 913
926 01 Sereď
 • Tel.: 031 789 28 30, +421 31 789 28 30
 • Fax: 031 789 13 71, +421 31 789 13 71
 • Email: brutto@brutto.sk
Made by graficke studio