Výroba váh na mieru

GAIA 359 PLUS

Predstavujeme vám ďalší z radov analyzátorov kompozície ľudského tela, ktorý pracuje na princípe metódy bioelektrickej impedancie (BIA).

gaiaSvojimi parametrami je podobný s prístrojom AVIS 333 Plus. Presnosť merania, potvrdená klinickými testami, je zabezpečovaná tetrapolárnou metódou – meraním na troch rôznych kmitočtoch.

Celé meranie trvá len 30 sekúnd a výsledky sú okamžite zobrazené na farebnom dotykovom displeji a následne vytlačené na termocitlivý papier.

Zariadenie je možné prepojiť s počítačom a pomocou programu Easy Body viesť evidenciu užívateľov a sledovať ich vývoj.
Aj vďaka tejto vlastnosti je zariadenie vhodné do fitness centier, kúpeľov, lekární a pre špecializovaných lekárov.

Merané parametre:

 • celková hmotnosť v kg
 • percento telesného tuku (P.B.F.)
 • Hmotnosť telesného tuku (M.B.F.)
 • čistá hmotnosť bez tuku (L.B.M.)
 • obsah vody v tele (T.B.W.)
 • index telesnej hmotnosti (B.M.I.)
 • štandardná hmotnosť (STW.WT.)
 • pomer objemu bokov a pásu (W.H.R.)
 • minimálna spotreba kalórií (B.M.R.)
 • objem svalového tkaniva
 • podiel minerálov v organizme
 • obsah proteínov v tele
 • segmentálna analýza rozloženia tuku v tele
 • odhad biologického veku (A.B.M)
 • rozsah meranej hmotnosti 10-250 kg

gaia-displejDotykový displej

Vďaka dotykovému ovládaniu a prehľadným piktogramom je jeho ovládanie hračkou.

gaia-eletkrodyDotykové elektródy

Dotykové elektródy – dve možnosti využitia.

gaia-elektrody-1Dotykové elektródy

Meranie je možné uskutočniť naboso, avšak kontakt so spodnými elektródami môže byť zabezpečený aj cez lýtka.

Technické údaje

Metóda merania bio-elektrická impedancia s využitím 8 dotykových elektród a tetrapolárnej metódy
Frekvencia 5, 50, 250kHz
Miesta merania meranie len celého tela – 4 elektródy pre ruky, 4 pre nohy. vyhodnotenie pre ruky, trup, nohy.
Príkon 40 VA
Napájacie napätie 230 VAC, 50 Hz
Režim zobrazenia farebný grafický dotykový displej LCD (640 x 480 pixelov)
Rozhranie USB port
Tlač externá usb tlačiareň
Impedančný rozsah 100 – 950 ohm
Výškový rozsah 100 – 200 cm
Rozsah hmotnosti 10 – 250 kg
Vekové rozmedzie 5 – 89 rokov
Čas merania cca 30 sekúnd
Rozmery zariadenia 460×660×1000 (+/- 20mm,W×D×H)
Hmotnosť zariadenia cca 24 kg

 

Brutto s.r.o.
Výrobca váh a vážiacich systémov

Adresa:
Trnavská cesta 913
926 01 Sereď
 • Tel.: 031 789 28 30, +421 31 789 28 30
 • Fax: 031 789 13 71, +421 31 789 13 71
 • Email: brutto@brutto.sk
Made by graficke studio