Výroba váh na mieru

Ciachovanie, servis, kalibrácia váh

Každú váhu, či už sa jedná o váhu mechanickú, alebo digitálnu je potrebné po istom čase preskúšať a nastaviť tak, aby bolo váženie presné. Vo všeobecnosti je možné vykonať ciachovanie – overenie váhy, kalibráciu váhy.

Overenie – ciachovanie váh

Overenie váhy – zabezpečuje notifikovaná osoba – na Slovensku sú nimi Slovenská legálna metrológia (SLM) a Slovenský metrologický ústav (SMÚ). Overovanie váh sa zabezpečuje v spolupráci s výrobcom váhy – fy. Brutto. Následné overenia – ciachovanie váh je potrebné objednať aspoň 3 mesiace pred skončením platnosti certifikátu o overení, nakoľko váhu je potrebné pred samotným výkonom nakalibrovať. O možnostiach overenia váh sa prosím informujte.

Certifikát o overení sa vystavuje pre obchodné váhy a má platnosť 2 roky.

Kalibrácia váh

Kalibrácia váhy – jedná sa o preskúšanie váhy výrobcom v celom rozsahu váživosti. Vykonáva sa približne 1x ročne. Pri kalibrácii váhy sa skontroluje, či váha váži v požadovanej presnosti a v prípade, že tomu tak nie je, dôjde k jej nastaveniu. Po kalibrácii váhy sa vystavuje certifikát o kalibrácii. Takýto servisný zásah nie je časovo náročný.

Certifikát o kalibrácii sa vystavuje najmä pre technologické váhy, ktoré služia ako informatívne meradlo a nie je podľa nich uskutočňovaná fakturácia. Tento certifikát má platnosť 1 rok.

Kalibráciu váhy je však možné uskutočniť aj pre obchodné váhy, ako odborné kontrolné preskúšanie váhy výrobcom.

Servis váh

Naša firma poskytuje záručný a pozáručný servis na všetky typy nami vyrábaných a dodávaných váh. Pre objednanie servisu nás kontaktujte.

Brutto s.r.o.
Výrobca váh a vážiacich systémov

Adresa:
Trnavská cesta 913
926 01 Sereď
  • Tel.: 031 789 28 30, +421 31 789 28 30
  • Fax: 031 789 13 71, +421 31 789 13 71
  • Email: brutto@brutto.sk
Made by graficke studio