Brutto

BRUTTO s.r.o. Vyrábame váhy a vážiace systémy na mieru

Vyrábame váhy už vyše 22 rokov. Za ten čas sme realizovali vyše 400 váh a vážiacich systémov na Slovensku a v Čechách. VÁŽTE SI SVOJE ROZHODNUTIA a pri výbere váh si vyberte kvalitu, spoľahlivosť a dobrú cenu, ktorú vám ponúkame.

Európska Únia-Európsky fond regionálneho rozvoja

Európska Únia-Európsky fond regionálneho rozvoja

Názov projektu:Výskumno-vývojové centrum na homogenizáciu vstupných produktov a tuhých vedľajších produktov pri zhodnocovaní plastových odpadov tepelnými postupmi
Cieľ projektu:
Vytvorenie výskumno-vývojového centra, ktorého základným zámerom bude skúmať možnosti homogenizácie vstupov na základe analytického skúmania vplyvu ich zloženia na proces zhodnocovania zmesových plastových odpadov tepelnými postupmi.
Operačný program výskum a inovácie
kontaktné údaje Typ dopytu
Hviezdičkou sú označené povinné polia.


Hviezdičkou sú označené povinné polia.


Hviezdičkou sú označené povinné polia.x
Hviezdičkou sú označené povinné polia.x
Hviezdičkou sú označené povinné polia.